Hiệp Khách thân mến,

Đăng nhập càng nhiều, phần thưởng càng lớn.

Thời gian: 

Từ khi mở máy chủ mới

Đối tượng: 

Tất cả Hiệp Khách

Nội dung:

Mỗi ngày đăng nhập được nhận 1 phần quà tương ứng với ngày trong tháng.

Khi đăng nhập đủ số ngày, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với mốc.