Hiệp Khách thân mến,

Nạp lần đầu - Nhận phần thưởng quý.

Thời gian: 

Vĩnh viễn

Đối tượng: 

Tất cả Hiệp Khách

Nội dung:

Khi nạp lần đầu vào game, người chơi sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.

Phần thưởng:

Quà Nạp Lần Đầu

Hoa Đao/Hoa Kiếm/Hoa Trượng/Hoa Thương x1
Hỏa Long/Hoa Linh
Tật Phong Thuật x1
Cửu Chuyển Đan Lớn x1